Blue Flower

Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego regulują zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz.1243 z późniejszymi zmianami)