Blue Flower

· Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

· Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

· Szkoła jest gmina Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.

Majątek SP22 na dzień 30.09.2014r

  • środki trwałe: 2 312 996,34 zł
  • pozostałe środki trwałe: 241 322,92 zł
  • zbiory biblioteczne: 20 533,33 zł
  • wartości niematerialne i prawne: 10 936,63 zł