Blue Flower

· Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

· Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

· Szkoła jest gmina Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.

Majątek SP22 na dzień 30.06.2019r

  • środki trwałe: 2 295 315,14 zł
  • pozostałe środki trwałe: 351 140,49 zł
  • zbiory biblioteczne: 74516,96 zł
  • wartości niematerialne i prawne: 12634,00 zł