Blue Flower

Sposoby załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy sekretariatu  Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Godziny urzędowania sekretariatu:
w godz. 7.30 - 15.30

Sprawy przyjmowane są w formie pisemnej przez sekretariat oraz w formie elektronicznej przez pocztę e – mail.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony:
wtorki: 14.00 - 15.30

Przyjmowanie stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.