Blue Flower

                                Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
                         Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

I Zasady ogólne