Blue Flower

Forma organizacji Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach to: szkoła publiczna podstawowa (kod 83) -  na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku "Prawo oświatowe"