Blue Flower

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach  to szkoła publiczna (kod 83) -  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej  Dz. U. Nr 69 poz. 763, z póź. zm. oraz danych GUS

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:
I etap: klasy I - III
II etap: klasy IV - VI
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

Dyrektor szkoły:  mgr Danuta Krawczyk
Osoba zastępująca dyrektora szkoły: mgr Danuta Karpińska

Telefon (032)2542-003
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły określa szczegółowo Statut Szkoły r.III, par.19, 20

Rada pedagogiczna
Spis członków rady pedagogicznej. Czytaj tutaj...

Rada Rodziców:
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Samorząd uczniowski
Spis członków Samorządu uczniowskiego. Czytaj tutaj...

Administracja i obsługa
Administracja:  Małgorzata Sobczyk
Obsługa szkoły. Czytaj tutaj...