Blue Flower

17. 03.09.2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatota projektu "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść ogłoszenia

Termin skaładania dokumentów zostaje przesunięty do 31.12.2019
.................................................................................................................
03.09.2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór na wolne stanowisko - nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody w ramach realizacji projektu "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Treść ogłoszenia

Termin skaładania dokumentów zostaje przesunięty do 24.10.2019

17. 13.05.2019
Klauzula informacyjna dotycząca przyznawania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF)

16.
29.04.2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

15. 26.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki
szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w
Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od
nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

14.   12.02.2019 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach informuje, że Komisja likwidacyjno - kasacyjna przedstawia wykaz składników zbędnych oraz zużytych przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane.(wykaz sprzętu i dokument kasacyjny PDF)wykaz sprzętu i dokument kasacyjny PDF)

13
.  29.11.2018
Protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej. Treść protokołu

12. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu biurowego w celu doposażenia placówkiszkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 

11. Dnia 14.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu "Przyszłość należy do nas, czyli jak pokierować swoją edukacją". Wycieczki zorganizuje Biuro Podróży "Babino" z Katowic.

10. Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
Treść zapytania ofertowego z załącznikami

9. Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

8. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

7. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Załączniki:
- Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
- Zapytanie ofertowe.
- Szczegółowy opis zakresu oferty
- Formularz ofertowy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.201 - zad.1
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - zad.2
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 3
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 4
- Załącznik nr 3 w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - wzór umowy

6. W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.

5. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 13.04.2015

4. Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach informuje, że komisja likwidacyjno - kasacyjna przedstawia wykaz składników zbędnych oraz zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane.

5. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 27.05.2014
3. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomwgo z dnia 05.10.2016roku:
odtwarzacz DVD rok produkcji 2008  i radiomagnetofon GRUNDIG rok produkcji 2004 przedmioty nie są zdatne do użytku.
2. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 02.12.2016 roku.
1. Wykaz składników zbędnych oraz zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane 
    w formie darowizny lub odsprzedane z dnia 22.XII.2016 roku.