Blue Flower

13.05.2019
Klauzula informacyjna dotycząca przyznawania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF)

16.
29.04.2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

15. 26.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki
szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w
Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od
nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

14.   12.02.2019 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach informuje, że Komisja likwidacyjno - kasacyjna przedstawia wykaz składników zbędnych oraz zużytych przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane.(wykaz sprzętu i dokument kasacyjny PDF)wykaz sprzętu i dokument kasacyjny PDF)

13
.  29.11.2018
Protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej. Treść protokołu

12. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu biurowego w celu doposażenia placówkiszkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 

11. Dnia 14.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu "Przyszłość należy do nas, czyli jak pokierować swoją edukacją". Wycieczki zorganizuje Biuro Podróży "Babino" z Katowic.

10. Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
Treść zapytania ofertowego z załącznikami

9. Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

8. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

7. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Załączniki:
- Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
- Zapytanie ofertowe.
- Szczegółowy opis zakresu oferty
- Formularz ofertowy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.201 - zad.1
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - zad.2
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 3
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 4
- Załącznik nr 3 w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - wzór umowy

6. W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.

5. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 13.04.2015

4. Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach informuje, że komisja likwidacyjno - kasacyjna przedstawia wykaz składników zbędnych oraz zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane.

5. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 27.05.2014
3. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomwgo z dnia 05.10.2016roku:
odtwarzacz DVD rok produkcji 2008  i radiomagnetofon GRUNDIG rok produkcji 2004 przedmioty nie są zdatne do użytku.
2. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 02.12.2016 roku.
1. Wykaz składników zbędnych oraz zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane 
    w formie darowizny lub odsprzedane z dnia 22.XII.2016 roku.