Blue Flower

INFORMACJE O NABORZE KANDYDATÓW


1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – nauczyciela zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego - w ramach realizacji projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Nabór dotyczy stanowisk:

Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z innowacyjności ikreatywności

 Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z matematykiauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z matematyki

 Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrodyauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Specjalisty ds. sprawozdawczych i wdrażaniaprojektu

 Nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z informatyki

Kierownika projektuierownika projektu

Koordynatora projektuoordynatora projektu

2. Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”,

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/ów na świadczenie usługi szkolenia w formie kursu doskonalącego dla nauczycieli w ramach projektu.
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie
.