Blue Flower

INSTRUKCJA

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach BIP można znaleźć aktualne informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach można dostać się poprzez odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej znajdujący się na stronie www.sp22.wiara.pl


Jak korzystać ze strony BIP Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach

Główna strona biuletynu składa się z Menu Głównego, z Menu BIP i okna wyszukiwarki  w centrum ekranu okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP oraz bieżącymi aktualnościami. Po prawej stronie natomiast znajdują się najczęściej odwiedzane pozycje menu.

Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejne wywołanie odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego powoduje zmiany w głównej części strony tj. w oknie głównym.

po prawej stronie:

    Menu Główne podzielone zostało na części:

    Strona główna
    Strona SP22 - strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 22 zawierająca aktualności z życia szkoły, dokumenty
    Bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
    bip.um.katowice - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice
    Instrukcja obsługi - zawartość: opis zawartości menu i sposobu korzystania
    Kontakt z nami
    Podstawowe infomacje o jednostce
    Redakcja biuletynu

    Menu BIPu podzielone zostało na części

    Status prawny
    Formy organizacji szkoły
    Przedmiot działania i kompetencje
    Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
    Struktura własnościowa i majątek
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
    Prowadzone rejestry
    Nabór kandydatów
    Przebieg i efekty kontroli
    Informacje nieudostępnione
    Ogłoszenia BIP
    Dokumenty szkolne
    Lokalizacja

    po lewej stronie:

    Moduł wyszukujący
    Statystyka strony
    zawartość: statystyka odwiedzin strony
    mechanizm dziennika