Blue Flower

Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie:
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r  - o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.)
Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).