Blue Flower

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach (wersja PDF do odczytu)

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego
* Załącznik nr 1 do zarządzenia 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach z dnia 2.XI.2018 r (pdf pdf)
* Klauzula informacyjna (pdf pdf)

* Klauzula informacyjna – monitoring z dnia 23.01.2019 (pdf pdf)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 im Juliusza Słowackiego w Katowicach.( pdf pdf)

    W dokumencie znajdują się :
    - Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
    -  Wniosek  o udostępnieniu  danych z monitoringu
    -  Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu
Aneks nr 1 do Regulaminu Monitoringu (pdf pdf)

01.2019 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf pdf pdf)