Drukuj 

Zaktualizowano

24.01.2019

Poprawiono:

22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Strona główna
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Instrukcja obsługi BIP
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Struktura własnościowa i majątek
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje nieudostępnione
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne - wprowadzono poprawiony Statut z 31.08.2015r
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły - poprawiono dane dotyczące składu Rady Pedagogicznej, nowego Statutu
11.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Zaktualizowano dokumenty szkolne
Utworzono:
12.02.2019- (Dorota Gawin) Przedstawiono wykaz składników zbędnych oraz zużytych przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane w formie darowizny lub odsprzedane (link)
11.11.2018 - (Dorota Gawin)
Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
22.10.2014 (Dorota Gawin)
Menu główne - Redakcja biuletynu
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Status prawny
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Przedmiot działania i kompetencje
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Prowadzone rejestry
11.01.2015 (Dorota Gawin)  Menu Bip - Przebieg i efekty kontroli
28.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Wprowadzono nowy Statut Szkoły z roku 2015, wycofano Statut z roku 2013
27.10.2016 (Dorota Gawin)
Menu BIP -
Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015
27.11.2016 (Dorota Gawin) Menu BIP,  Ogłoszenia BIP - Informacja o likwidacji pozycji z inwentarza szkolnego
23.10.2017 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2017
28.05.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP22
19.09.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP,  Nabór kandydatów. O naborze nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją",
20.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP - Nabór kandydatów. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją", wybór wykonawcy/ów na świadczenie usługi szkolenia w formie kursu doskonalącego dla nauczycieli
29.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" dotyczące organizacji wycieczek dla uczniów
31.10.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" dotyczące składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia placówki szkolnej
16.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - 1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" dotyczące Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. 2. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wycieczek, 3. wybór oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu
23.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP -  Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" dotyczące doposażenia
pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
29.11.2018 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszeni BIP - protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawu sprzętu i pomocy naukowych.
02.01,2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulęinformacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
24.01.2019 (Dorota Gawin) Menu BIP, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO - dodano Klauzulę informacyjną o monitoringu