Blue Flower

Aktualizacja danych

22.10.2014
Poprawiono:

22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Strona główna
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Instrukcja obsługi BIP
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Struktura własnościowa i majątek
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Informacje nieudostępnione
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne - wprowadzono poprawiony Statut z 31.08.2015r
26.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Formy organizacji szkoły - poprawiono dane dotyczące składu Rady Pedagogicznej, nowego Statutu
Utworzono:
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu główne - Redakcja biuletynu
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Status prawny
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Przedmiot działania i kompetencje
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
22.10.2014 (Dorota Gawin) Menu BIP - Prowadzone rejestry
11.01.2015 (Dorota Gawin)  Menu Bip - Przebieg i efekty kontroli
28.09.2015 (Dorota Gawin) Menu BIP - Wprowadzono nowy Statut Szkoły z roku 2015, wycofano Statut z roku 2013
27.10.2016 (Dorota Gawin)
Menu BIP -
Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w SP 22 w Katowicach w roku 2015
27.11.2016 (Dorota Gawin) Menu BIP, Ogłoszenia BIP - Informacja o likwidacji pozycji z inwentarza szkolnego
23.10.2017 (Dorota Gawin) Menu BIP - Dokumenty szkolne, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2017