Blue Flower

VII. Kompetencje nauczycieli

1. Potrzeby szkoły odnośnie kwalifikacji nauczycieli koniecznych do realizacji programu określa się corocznie w planie doskonalenia nauczycieli na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy oraz analizy aktualnego stanu kwalifikacji i kompetencji pracowników pedagogicznych szkoły.
2. Za opracowani planu doskonalenia nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.