Blue Flower

5. Model absolwenta

Jestem:
• dobrze przygotowany do kontynuowania nauki w gimnazjum,
• wdrożony do samokształcenia,
• przygotowany do rywalizacji i osiągania sukcesu w życiu osobistym i zawodowym,
• przygotowany do korzystania ze zdobyczy współczesnej nauki i techniki,
• samodzielny – potrafię korzystać z różnych źródeł informacji,
• świadomy jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
• odporny na zgubne nałogi, potrafię odróżnić dobro od zła,
• wrażliwy na potrzeby rówieśników i osób potrzebujących pomocy – szanuję drugiego,
• człowieka, rozumiem jego indywidualność, potrafię działać w zespole,
• patriotą.