Blue Flower

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach na lata 2014 – 2017


Program został opracowany przez
Zespół ds. Budowania Programu Wychowawczego w składzie:

mgr Patrycja Matyszczak
mgr Grażyna Nędzi
mgr Karol Rudnik
mgr Danuta Karpińska
mgr Dominika Sowa – Nowak
mgr Magdalena Wszędyrówny
mgr Dagmara Urbanek